Tuesday, August 16, 2005

Sembrano - Sige lang sa pagakyat


 
Ayaw man sumikat nang tuluyan ng araw noong linggo, sige pa rin ang Grupo Tres ng Batch 13 sa pagakyat sa summit ng Sembrano.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails