Wednesday, August 17, 2005

Sembrano: maiba naman


 
Pag nagiging routine na ang araw-araw na opisina-bahay, trabaho-tulog, kay sarap umiba ng ruta. Maglakad sa ilang. Makisilong sa kubo. Uminom sa bukal. Punuin ang baga ng sariwang hangin. At pakinggan ang ingay ng katahimikan. (larawang kuha sa papuntang Sembrano)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails