Tuesday, August 16, 2005

Sembrano - Sige lang sa pagakyat


 
Ayaw man sumikat nang tuluyan ng araw noong linggo, sige pa rin ang Grupo Tres ng Batch 13 sa pagakyat sa summit ng Sembrano.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails