Friday, September 23, 2005

Pinatubo - Friday gimik

Mas masaya at kaiga-igaya ang lakaran kung ganito ang gimikan mo kada pa-weekend. (kuha malapit sa Pinatubo campsite)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails